Ostutingimused

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad SIGN OÜ kaudu ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
Kaubavalik ja hinnad võivad muutuvad ilma ette teatamata.

Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.

Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud SIGN OÜ arvele või kontoris asuvasse kassasse.
Tellitud kaupa automaatselt ei broneerita. Kõik operatsioonid tehakse tööajal SIGN OÜ operaatorite poolt.
Ostja ja SIGN OÜ vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna linnakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
SIGN OÜ ei vastuta kaubainfos sisalduvate kaubakirjelduste ja/või piltide õigsuse eest: SIGN OÜ edastab partnerladude andmeid, mis võivad olla vigased ja ebatäpsed. Kauba tootjad võivad spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.

TELLIMINE

SIGN OÜ võtab tellimusi vastu järgmiselt:

  • internetis, saates tellimuse e-maili aadressile sign@sign.ee. Vormistatud tellimus saadetakse kliendile e-maili kaudu;

  • telefonil 6056000(Tallinn), 3560640(Narva). Vormistatud tellimus saadetakse kliendile e-maili kaudu;

  • SIGN OÜ kontoris.

Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on laekunud ettemaksusumma.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel (3 tööpäeva)

Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, või kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, SIGN OÜ pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:

  • vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;

  • tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.

TELLIMUSE EEST TASUMINE

Ostja võib kasutada õigust tellimusele 20-50%-ettemaksuga (VÕS §213, punkt 4). Sellisel juhul saab tellitud kauba kätte ainult makstes puuduoleva kauba maksumusest sularahas või pangaülekandega.

Võimalikud makseviisid:

  • pangaülekandega (arvepõhiselt);

  • krediitkaardiga;

  • sularahas SIGN OÜ kontoris.

KAUBA KOHALE TOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
pärast kauba saabumist SIGN OÜ lattu ja vastava teavituse saamist tulla ise kaubale järele SIGN OÜ kontorisse
tööpäevadel 10.00 kuni 18.00.
Tellida TASUTA kohaletoimetuse üle Eestis. Sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega DPD Eesti, ELS Kuller või SIGN OÜ kullerteenustega tööpäeviti 9.00 – 17.00. Kuller helistab kohaletoimetusaja täpsustamiseks alati ette TASUTA kohaletoimetuse tellimisel tarne tähtaeg suureneb 1-2 tööpäeva võrra.

PAKEND

On soovitav kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks.

Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 

SIGN OÜ vastutab kliendi ja klient SIGN OÜ ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses
SIGN OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida SIGN OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.